EKO FORUM 2017PROGRAM

Termin: 11 października 2017 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40

Moderator: dr Grzegorz Chocian

 

Patronat:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

09:00 – 09:30                   Rejestracja uczestników

09:30 – 09:40                  Otwarcie konferencji

Doc. dr Edward HościłowiczRektor WSFiZ w Białymstoku

 

09:40 – 10:00                    Przemówienia okolicznościowe

10:00 – 10:10                    Wręczenie Eko Certyfikatów

                                          Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

10:10 – 10:30                    Drewno energetyczne na Białorusi

Leonid Demjanik – Wiceminister Gospodarki Leśnej Republiki Białoruś

 

10:30 – 10:50                    Sprzedaż eksportowa produktów paliwowych z Republiki Białoruś

Nikolaj Malyszew – Dyrektor UP „Bellesexport”

 

10:50 – 11:10                    Największa inwestycja branży drzewnej we wschodniej części Europy

Mariusz Gazda – Członek Zarządu Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

                                              

11:10 – 11:30                    Kierunki rozwoju OZE w Polsce 

                                        Dr Arkadiusz Sekściński Wiceprezes PGE Energia Odnawialna

 

11:30 – 11:50                    Odnawialne Źródła Energii przyszłością polskiego rolnictwa

                                         Łukasz Hołubowski – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR

 

11:50 – 12:10                    Polityka zarządzania – bogactwem termalnym we Włoszech na przykładzie Toskanii

Ph. D. Witold Rewera   Adiunkt w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

 

12:10 – 12:30                    Pytania/Dyskusja

12:30 – 13:00                  Przerwa kawowa

 

13:00 – 14:00                    PANEL DYSKUSYJNY

                                               „Drewno energetyczne – rodzime czy z importu?”

Leonid Demjanik – Wiceminister Gospodarki Leśnej Republiki Białoruś

Nikolaj Malyszew – Dyrektor UP „Bellesexport”

Cezary Świstak – Zastępca Dyrektora RDLP ds. Ekonomicznych

Wojciech Majewski – Dyrektor Handlowy AM&HP Sp. z o.o.

Mariusz Gazda – Członek Zarządu Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

Andrzej Wysocki – Dyrektor Zarządzający Elektrociepłownia Białystok

Wiktor Dulewicz – Prezes Zarządu MPEC Białystok Sp. z o.o.

Jolanta Stulgis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej P.U.P.H MONROL Sp. z o.o.

Stanisław Jeziorański – Prezes Stowarzyszenia Ekorozwój i Ochrona Lasów

           

14:00 – 14:30   Pytania/Dyskusja

14:30 – 15:30                    PANEL DYSKUSYJNY

                                               „Inwestycje w zieloną energię”

Dr Arkadiusz Sekściński Wiceprezes PGE Energia Odnawialna

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

Łukasz Hołubowski – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR

Stanisław Derehajło – Doradca Ministra Jarosława Gowina ds. Samorządów,    Specjalista ds. zielonych miejsc pracy

Marcin Szczudło – Dyrektor Departamentu Komunikacji PGNiG Obrót Detaliczny

Artur Zawisza – Dyrektor Zarządzający Green Energy Sp. z o.o.

Piotr Bruzgo – Prezes Zarządu PEC „Zachód” Sp. z o.o.

Ph. D. Witold Rewera  – Adiunkt w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

                                                

15:30 – 16:00                    Pytania/Dyskusja

16:00 – 16:30                    Podsumowanie konferencji

16:30                                   Lunch

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe w aspekcie udziału w EKO FORUM poszczególnych prelegentów oraz zaproszonych gości