Polski wkład w rozwój wolnych mediów na BiałorusiPolski wkład w rozwój wolnych mediów na Białorusi

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny, który odbędzie się dnia 18 listopada 2016 r. o godz. 12.00, na Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Świerkowej 20

W debacie zostaną wyodrębnione dwa główne bloki tematyczne. Paneliści w dwóch turach zaprezentują:

I. Diagnozę sytuacji niezależnego dziennikarstwa na Białorusi obejmującą:

a) specyfikę działalności

b) stan mediów na Białorusi

c) potrzeby niezależnego dziennikarstwa

d) zagrożenia

e) wyzwania i szanse stojące przed niezależnymi mediami na Białorusi

Paneliści: Natalia Radzina, Andrej Aleksandrau, Michał Janczuk, Wiktor Waladaschuk

 

II. Refleksję na temat roli polskiej pomocy w rozwój mediów na Białorusi:

a) forma i zakres polskiej pomocy

b) skutki polskiego wsparcia dla niezależnego dziennikarstwa na Białorusi

c) ocena skuteczności polskiego wsparcia (plusy i minusy rozwiązań pomocowych)

d) kierunek dążeń mediów niezależnych na Białorusi – oczekiwania odbiorców i środowiska dziennikarskiego

Paneliści: Aleksy Dzikawicki, Eugeniusz Wappa, Wojciech Konończuk, Andrzej Pisalnik

 

III. Podsumowanie:

Dokąd zmierzamy? – sens prowadzenia polityki wsparcia wolnych mediów?

 

plakat-wkad-polski-w-rozwj-wolnych-mediw-na-biaorusi2

W spotkaniu udział wezmą:

Moderator: Agnieszka Romaszewska-Guzy – założycielka i  dyrektor TV „Biełsat”. Od 24 lat pracuje w TVP. W 1999 relacjonowała wydarzenia na Bałkanach. Do 2005 była reporterem międzynarodowym na Białorusi i Ukrainie. Za swoją działalność dziennikarską i wspieranie niezależnego Związku Polaków na Białorusi została przez władze białoruskie wydalona z Białorusi z wieloletnim zakazem wjazdu do tego kraju (zakaz anulowano dopiero w 2015 roku). W latach 2011-2016 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy, laureatka „Nagrody im. J. Giedroycia” za pracę na rzecz polskiej racji stanu, laureatka „Nagrody Wolności Słowa im. I.  Lubczenki”, przyznawanej przez Związek Dziennikarzy Ukrainy.

Paneliści: Aleksy Dzikawicki (TV „Biełsat”) – urodzony w 1973 roku w Pińsku na Białorusi, gdzie był zaangażowany w działalność związaną z dziennikarstwem i obroną praw człowieka. Pisał dla niezależnych gazet białoruskich a od 2001 dla Radia Swaboda. Później został zaproszony do współpracy przy tworzeniu Biełsat TV. Od samego początku nadawania i do dnia dzisiejszego kieruje Redakcją informacji tejże anteny.

Eugeniusz Wappa (Radio „Racja”) – prezes Białoruskiego Radia Racja, pierwszy przewodniczący BAS (Białoruskiego Zrzeszenia Studentów). Był współzałożycielem i dyrektorem programowym stowarzyszenia Centrum Edukacji Obywatelskiej Polsko-Białoruskiej, od stycznia 2004 objął stanowisko redaktora naczelnego „Niwy”, tygodnika mniejszości białoruskiej w Polsce. Założyciel Białoruskiego Radia Racja, nadającym audycje dla mniejszości białoruskiej w Polsce i mieszkańców Białorusi.

Andrzej Pisalnik („Głos znad Niemna”) – ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w grodzieńskich gazetach „Pahonia”, „Dień”, „Miestnoje Wriemia”. Publikował w pismach branżowych „Mediaekspiert” (Rosja) oraz „Abażur” (Białoruś). Od marca 2005 r. do sierpnia 2006 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Głos znad Niemna” – później „Głos znad Niemna na uchodźstwie”, wydawanego przez Związek Polaków na Białorusi. Był karany wysokimi karami grzywny oraz aresztami administracyjnymi za swoją działalność społeczną oraz dziennikarską. Od sierpnia 2013 roku został szefem Działu Redakcyjnego przy Zarządzie Głównym ZPB, a zarazem redaktorem naczelnym portalu Znadniemna.pl

Natalia Radzina (portal charter97.org) – ukończyła dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, związana z niezależnymi mediami. Pracowała w gazecie „Imia”, „Narodnaya Wolia”, „Nowosti”, „Nasza Swaboda”. W 2010 roku została nominowana przez organizację na rzecz praw człowieka „Index on Censorship” do nagrody „Wolność słowa” w kategorii „Za walkę przeciwko represjom i za działalność w celu zmiany sytuacji politycznej”. W 2011 roku zostaje laureatką nagrody za wolność prasy Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziennikarzy.

Wojciech Konończuk (Ośrodek Studiów Wschodnich) – analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie kieruje zespołem Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. W przeszłości koordynator projektów międzynarodowych w Fundacji Batorego. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią”  i „Tygodnikiem Powszechnym”.

Andrej Aliaksandrau (Agencja BiełaPAN) – media-ekspert, dziennikarz. Współpracownik organizacji Index ob. Censorship (Indeks Cenzury) na Białorusi i regionu OBWE. Posiada doświadczenie w pracy jako dziennikarz i redaktor niezależnych gazet białoruskich, radio i telewizji. W latach 2009-2012 był zastępcą prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich. W roku 2012 obronił pracę magisterską na University of Westminster (Londyn) na temat modelu biznesowego newsowych środków masowego przekazu. Obecnie jest zastępcą dyrektora agencji informacyjnej BiełaPAN oraz naczelnym redaktorem „Czasopisu Białoruskiego” (journal.by).

Wiktor Waladaschuk (Gazeta Słonimska) –  urodził się w Słonimiu w roku 1958, odbył służbę w wojsku, studiował na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale dziennikarstwa, pracował w państwowej gazecie lokalnej, w okresie 1994-1997 pracował jako reporter w gazecie Svaboda (Wolność), od marca 1997 i do dnia dzisiejszego jest wydawcą i głównym redaktorem „Gazety Słonimskiej”.

Michał Jańczuk (Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy) – ur. 1973, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, wcześniej pracował jako dziennikarz Działu Zagranicznego PAP, Programów dla Zagranicy Polskiego Radia i TVP (TV Biełsat), obecnie wiceprezes Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) oraz dyrektor wykonawczy tej organizacji. Członek Komisji Finansowej Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ).