Зварот прэзідэнтаў Анджэя Дуды і Гітанаса НаўседыПрэзідэнт Рэспублікі Польшча Анджэй Дуда і Прэзідэнт Літоўскай Рэспублікі Гітанас Наўседа зрабілі сумесную заяву ў справе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Чытаем на сайце прэзідэнта Польшчы.

„Як суседзі Беларусі, заклікаем беларускія ўлады ў поўнай меры прытрымлівацца асноўных дэмакратычных стандартаў. Заклікаем устрымацца ад гвалту і заклікаем паважаць асноўныя свабоды, правы чалавека і грамадзян, у тым ліку правы нацыянальных меншасцей і свабоду слова”.

Прэзідэнты лічаць, што дыялог заўсёды з’яўляецца лепшым метадам прасоўвання грамадскага развіцця, абмеркавання рэформаў і палітыкі. Паколькі прытрымліваемся суверэнітэту Беларусі і яе незалежнасці пры поўнай павазе, спадзяемся на спрыяльныя ўмовы, каб яшчэ больш узаемадзейнічаць у партнёрстве з народам і дзяржавай. Перакананыя, што больш цеснае супрацоўніцтва з Еўрапейскім звязам знаходзіцца ў інтарэсах Беларусі, і хочам, каб дзверы гэтага супрацоўніцтва заставаліся адкрытымі і былі гатовы і надалей аказваць далейшую падтрымку Беларусі ў справе паглыблення яе адносін з аб’яднанай еўрапейскай сям’ёй. Тым часам экс-кандыдат у прэзідэнты Польшчы мэр Варшавы Рафал Тшаскоўскі размясціў у сваім Фэйсбук допіс наступнага зместу.

„Беларусь выбірае, а Варшава заклікае да дэмакратычнага і законнага выбарчага працэсу. Мы падтрымліваем беларускі народ у гэты важны момант, таму сёння падсвятляем Палац культуры і навукі ў колерах Беларусі. Жыве Беларусь”

* * *

Jako sąsiedzi Białorusi apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa.

Wierzymy, że dialog stanowi zawsze najlepszą metodę zapewnienia rozwoju społecznego oraz dyskusji na temat reform i działań politycznych. Traktujemy suwerenność i niezależność Białorusi z najwyższym poważaniem i mamy nadzieję, że zaistnieją warunki do pogłębienia współpracy ze społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi Białorusi.

Jesteśmy przekonani, że bliższa współpraca z Unią Europejską leży w interesie Białorusi. Chcemy, aby drzwi dla tej współpracy pozostały otwarte i pozostajemy w gotowości do dalszego wspierania Białorusi na drodze do pogłębiania relacji ze zjednoczoną europejską rodziną.​

* * *

Statement by the President of the Republic of Poland Andrzej Duda and the President of Republic of Lithuania Gitanas Nausėda

As neighbors of Belarus, we call on Belarusian authorities to fully recognize and uphold basic democratic standards. We urge to refrain from violence and call for respect of fundamental freedoms, human and citizen rights including the rights of national minorities and freedom of speech.

We believe that dialogue is always the best method to advance social development, discuss reforms and policies. As we hold the sovereignty of Belarus and its independence in utmost respect, we hope for favorable conditions to engage even more in the partnership with the people and the state of Belarus.

We are convinced that closer cooperation with the European Union is in the interest of Belarus, we want the doors for this cooperation to remain open and stand ready to continue to provide further support to Belarus in deepening its relations with the united European family.

www.prezydent.pl