“Людзі на ўскраіне пушчы: Войнаўка” – рэпартаж Міхала АндрасюкаLudzi na uskrainie puszczyВойнаўка, або як кажуць мясцовыя „Вуйувка” – гэта беларуская вёска на Падляшшы на ўскраіне Белавежскай пушчы. На зломе XVI-XVII стагоддзяў была ўласнасцю літоўскага роду Войнаў, затым – Сапегаў і Матушэвічаў.