Скрасці беларускія мары (3)На беластоцка-падляшскім панадворку не сціхае палітычная вятруга, звязаная з ідэяй аб’яднання ў Беластоку ў адзін комплекс школ беларускага садка № 14 з пачатковай школай № 4, у якой таксама вядзецца навучанне беларускай мове як дадатковага прадмета. Пра тое, што дзеецца вакол гэтай справы пішуць і цікавяцца ўжо не толькі беларускія арганізацыі, медыя, але і штораз больш увагі пачынаюць ёй адводзіць і польскія журналісты, ці неабыякавыя грамадзяне горада, і краіны. Здаецца, што неўзабаве справа ляжа ценем і прыцягне ўвагу да таго, што дзеецца ў Беластоку, не толькі ў агульнапольскім медыйна-палітычным вымярэнні, але і выбухне міжнародным скандалам не толькі ўсебеларускага фармату.

Пішу пра гэта зараз, дзьмухаючы яшчэ на халоднае, але проста шалёная заўзятасць у гэтай справе экуменічна-эканамічных віцэ-прэзідэнтаў горада Рафала Рудніцкага і Адама Мусюка пярэчыць проста здароваму розуму, іх сапраўднай адказнасці за лёс наймалодшых беластачан і браку якой-колечы пашаны для ўсіх бацькоў. Саюз такога дуумвірату, які не мае нічога супольнага з грамадзянскім жыццём жыхароў горада і неад’емнымі для нас дэмакратычнымі правамі, з’яўляецца вялікай пагрозай для самога сэнсу дэмакратыі і разумення самаўрадавай улады. Таму, здаецца, лепей было б, каб былы журналіст, а зараз віцэ-прэзідэнт горада Рафал Рудніцкі ў сваім адказе на ліст Аб’яднання бацькоў дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову АБ-БА не тлумачыў усім паходжанне і значэнне слова „эканомія”, але спачатку з карысцю для самога сябе, горада і яго жыхароў пакорліва асвяжыў якаснае і семантычнае паходжанне, таксама з грэчаскай мовы слова „дэмакратыя”. Можа кіраўніцтва горада яшчэ не разумее, але для прэзідэнта горада Тадэвуша Трускаляскага і яго чыноўніцкага вобразу ідуць не найлепшыя часы ў медыйным і грамадскім успрыняцці ў выпадку падтрымліання такога неапраўданага нічым рашэння.

 Мы, як беларусы і жыхары гэтага, нашага горада #Bяłystok, маем таксама права на тое, каб улады горада рашалі праблемы яго беларускіх жыхароў з іх рэальнымі патрабаваннямі і спадзяваннямі. Дзе ўсе беларусы як меншасць, ці штораз большая дыяспара плацім падаткі, вядзем бізнесы, самаарганізацыйную дзейнасць, за якую, калі няма падзякі, то прынамсі ў адкрытую не ставіцца палак у колы, каб не ехалі. Пад маім папярэднім, ніўскім фельетонам на гэтую тэму, апублікаваным на сайце Радыё Рацыя racyja.com быў пакінуты такі каментарый: «Улады Польшчы запрашаюць тысячы IT-спецыялістаў з Беларусі праз праграму Poland Business Harbor. Разумеючы, што гэта перспектыўныя падаткаплацельшчыкі, якія прывозяць свае працоўныя месцы ў Польшчу, развіваюць IT галіну краіны. Улады ж Беластока сваімі дзеяннямі свядома штурхаюць тых нешматлікіх айцішнікаў, што шукаюць беларускасць і беларускую адукацыю ў іншыя гарады. Чым іншым Беласток можа прывабіць беларускіх айцішнікаў? Я адзіны са 100 калег пераехаў у Беласток, бо спадзяваўся вадзіць дачку ў беларускі садок. Маю дзясяткі калег, якія пераехалі ў Вільню, бо там ёсць школа з беларускай мовай навучання. А маглі б у Беласток, калі б тут такая была».
 Нахабства ўлады ў дачыненні да сваіх жыхароў і выбаршчыкаў проста выліваецца зараз з кожнага вербальнага ці пісьмовага выказвання ўладароў беластоцкага магістрата ў адрас што раз больш сфрустраваных бацькоў і ўсяго беларускага асяроддзя ў Польшчы. Ці ж не бачаць яны і не разумеюць, што менавіта ў цэлай напружанасці польска-беларускіх суадносін такімі закалотамі проста на талерцы дараць чарговыя аргументы для мінска-маскоўскіх прапагандыстаў? От так сабе і з нічога?! То хіба не той Беласток з рэкламных буклетаў і на кожным кроку выказванняў пра шматкультурнасць і магчымасці для яе развіцця? Хаця ў рэальнасці за тымі словамі зашмат канкрэтаў не стаяла.

 Мой польскі сябра, журналіст-гісторык, які спецыялізуецца ў пытаннях сённяшняга Усходу, не з наіўнасці, але з вопыту запытаў мне наўпрост: «А мо цяпер у такі цяжкі час у гэтай частцы свету, хтосьці хоча рабіць такім чынам чарговую правакацыю ці сабатаж? І з дапамогай асабістых амбіцый тых самаўрадавых сланоў, як у той краме з парцэлянай, нарабіць бяды зараз і на наступныя гады?» А ж не хочацца верыць у такое.

 Яўген Вапа, тыднёвік „Ніва”, №7, 2022 г.

Skradzione białoruskie marzenia (3)

Na białostocko-podlaskim podwórku nie milknie polityczna burza związana z ideą połączenia w jeden zespół białoruskiego przedszkola nr 14 ze szkołą podstawową nr 4, w której wykładany jest język białoruski jako przedmiot dodatkowy. Nie tylko organizacje i media białoruskie piszą i interesują się tym, co dzieje się wokół tej sprawy, lecz także zaczynają zwracać na to coraz większą uwagę polscy dziennikarze, czy zaniepokojeni obywatele miasta i kraju. Wydaje się, że już niedługo sprawa położy się cieniem i zwróci uwagę na to, co dzieje się w Białymstoku nie tylko w polskim wymiarze medialnym i politycznym, ale też może zaowocować skandalem międzynarodowym, nie tylko formatu ogólnobiałoruskiego.

Piszę o tym teraz, dmuchając na zimne, ale po prostu szalona zawziętość w tej sprawie ekumeniczno-ekonomicznych wiceprezydentów Rafała Rudnickiego i Adama Misiuka zaprzecza zdrowemu rozsądkowi, ich prawdziwej odpowiedzialności za losy najmłodszych mieszkańców Białegostoku i braku jakiegokolwiek szacunku do wszystkich rodziców. Związek takiego duumwiratu, który nie ma nic wspólnego z życiem obywatelskim mieszkańców miasta i naszymi niezbywalnymi prawami demokratycznymi, jest wielkim zagrożeniem dla samego sensu demokracji i zrozumienia samorządności. Dlatego wydaje się, że byłoby lepiej, gdyby były dziennikarz, a obecnie wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki w odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA nie wyjaśniał wszystkim pochodzenia i znaczenia słowa „ekonomia”, ale najpierw – dla dobra siebie – miasta i jego mieszkańców, pokornie odświeżył pochodzenie jakościowe i semantyczne, także pochodzącego z języka greckiego, słowa „demokracja”. Może administracja miasta jeszcze nie rozumie, ale dla prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i jego wizerunku nadchodzą nie najlepsze czasy w odbiorze medialnym i społecznym w przypadku poparcia tak nieuzasadnionej decyzji.

My, jako Białorusini i mieszkańcy naszego miasta #Bяłystok, również mamy prawo, aby władze rozwiązywały problemy jego białoruskich mieszkańców z ich rzeczywistymi żądaniami i nadziejami. Tam, gdzie wszyscy Białorusini jako mniejszość lub coraz większa diaspora płacą podatki, robią interesy, samoorganizują się, gdy nie ma wdzięczności, to przynajmniej otwarcie nie wsadzajcie kijów w koła, żeby nie jechały. Pod moim poprzednim felietonem „Niwy” na ten temat, opublikowanym na stronie racyja.com, pozostawiono następujący komentarz: „Polskie władze zapraszają w ramach programu Poland Business Harbor tysiące informatyków z Białorusi. Zdając sobie sprawę, że są to obiecujący podatnicy, którzy przenoszą swoje miejsca pracy do Polski i rozwijają tutaj branżę IT. Swoimi działaniami władze Białegostoku celowo wypychają do innych miast nielicznych programistów, którzy szukają białoruskości i białoruskiej edukacji. Czym jeszcze można przyciągnąć białoruskich informatyków do Białegostoku? Byłem jedynym ze stu kolegów, który przeprowadził się do Białegostoku, ponieważ chciałem oddać córkę do białoruskiego przedszkola. Mam dziesiątki przyjaciół, którzy wybrali Wilno, bo tam jest szkoła z białoruskim językiem nauczania. A mogliby trafić do Białegostoku, gdyby tutaj taka była”.

Arogancja władz miasta wobec mieszkańców i wyborców po prostu płynie z każdej słownej lub pisemnej wypowiedzi włodarzy białostockiego magistratu pod adresem coraz bardziej sfrustrowanych rodziców i całej białoruskiej społeczności w Polsce. Czy oni nie widzą i nie rozumieją, że właśnie w obecnie napiętych stosunkach polsko-białoruskich takimi działaniami podaje się jak na talerzu kolejne argumenty dla mińsko-moskiewskich propagandystów? Tak sobie i nie wiadomo skąd?! To chyba nie ten Białystok z broszur reklamowych i na każdym kroku powtarzanych zdań o wielokulturowości i możliwościach jej rozwoju? Chociaż w rzeczywistości za tymi słowami nie kryje się wiele konkretów.

Mój polski przyjaciel, dziennikarz-historyk, który specjalizuje się w tematyce dzisiejszego Wschodu, zapytał mnie wprost, nie z naiwności, ale z doświadczenia: „Teraz w tak trudnym czasie w tej części świata ktoś chce zrobić kolejną prowokację lub sabotaż?”. I z pomocą osobistych ambicji tych samorządowych słoni, jak w tym sklepie z porcelaną, wywołać kryzys teraz i w nadchodzących latach?” Aż mi się nie chce wierzyć w coś takiego.

Скрасці беларускія мары

Скрасці беларускія мары (2)

[manual_related_posts]