Яўген Янчук: 25 сакавіка – гэта наш сімвал25 сакавіка а 17.00 у Му­зеі і ася­род­ку бе­ла­ру­скай куль­ту­ры ў Гай­наў­цы (вул. 3 мая, 42) адбудуцца святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Волі.

РР: Што ў праграме Дня Волі, які адбудзеца у Беларускім музее ў Гайнаўцы?

Яўген ЯнчукГэта мерапрыемства адкрыта для ўсіх, хто захоча, хто мае жаданне ўшанаваць памяць змагароў за незалежнасць Беларусі, шчыра запрашаем. На самым пачатку будзе выступ вядомага гісторыка прафесара Алега Латышонка, які раскажа пра беларусаў з Беласточчыны, якія прымалі ўдзел у абвяшчэнні Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама змагаліся за яе. Потым адбудзецца паказ фільма Радаслава Дамброўскага пра выбітнага беларуса Юры Туронка, пасля якой рэжысёр стужкі зможа адказаць на пытанні. Напрыканцы мерапрыемства адбудзецца выступ вядомага на Беласточчыне барда Алега Кабзара. Вось так у скароце будзе выглядаць праграма сённяшняга вечара.

РР: Чым асабіста для вас з’яўляецца гэты дзень?

Яўген Янчук: Для мяне, як для беларуса Беласточчыны, гэта вялікае свята. Хтосьці сказаў, што калі мы забудзем свае карані, то перастанем існаваць, як нацыя, як людзі. Пашана да гісторыі, пашана да нашых продкаў – гэта вельмі важна для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. Для мяне 25 сакавіка – гэта свята, калі я адчуваю сувязь не толькі з маімі блізкімі сябрамі, але і з усёй беларускай грамадой на свеце. Гэта тое, што аб’ядноўвае, 25 сакавіка павінна аб’ядноўваць усіх беларусаў. Не важна, дзе ты жывешь на сённяшні дзень: у Расеі ці Беларусі, Польшчы ці Злучаных Штатах Амерыкі, гэта наш сімвал, сімвал нашай нацыі, вялікі дзень для нас.

РР: Ці памятаеце вы, калі ўпершыню пачулі пра 25 сакавіка?

Яўген Янчук: Першы раз пра 25 сакавіка я пачуў у ліцэі, але гэта не было на занятках – гэта факт. Першае маё святкаванне 25 сакавіка, калі не памыляюся, было ў 1988 годзе. Гэта было наша першае святкаванне, якое праходзіла канспіратыўна, а калі настаў час перамен, святкаванні сталі праводзіцца афіцыйна.  

Дзень Волі-2016 у Гайнаўцы

У пра­гра­ме:

– Вы­ступ пра­фе­са­ра Але­га Ла­ты­шон­ка, пры­све­ча­ны па­дзе­ям 1918 го­да і аб­вяш­чэн­ню БНР. Па­чу­ем рас­по­вед пра вы­хад­цаў з Падляш­ша, якія спры­чы­ніл­ся да тых гі­ста­рыч­ных ча­соў (Язэп Ва­рон­ка, Мі­ко­ла Дзя­мі­даў ды ін­шыя).

– Па­каз філь­ма аў­тар­ства Ра­дас­ла­ва Дам­б­роў­ска­га „Воль­ны”, пры­све­ча­ны вы­дат­на­му бе­ла­ру­су Юрыю Ту­рон­ку.

– Кан­цэрт у вы­ка­нан­ні Але­га Каб­за­ра.

Dzien_Woli_hajnauka 833

Мікола Ваўранюк, Беларускае Радыё Рацыя